Prewencja chorób

 

Woda zredukowana w prewencji chorób

 

Dr Sanetaka Shirahata Absolwent Wydziału Technologii Zasobów Genetycznych, Uniwersytet Kyushu, 6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japonia.

Od dawna wiadomo, że reaktywne formy tlenu (reaktywne formy tlenu – ROS) są przyczyną uszkodzenia biocząsteczek i struktur komórkowych, które z kolei prowadzą do rozwoju różnych stanów patologicznych, takich jak cukrzyca, rak i starzenie się. Woda zredukowana jest definiowana jako woda antyoksydacyjna, powstająca w wyniku redukcji wody. Wykazano, że elektrylizowana woda o obniżonej zawartości wodoru (ERW) jest wodą bogatą w wodór i może usuwać ROS in vitro (Shirahata i in., 1997). Redukcja protonu w wodzie do aktywnego wodoru (wodoru atomowego, rodnika wodorowego), który może wypłukać ROS, jest bardzo łatwo spowodowana słabym prądem w porównaniu z utlenianiem jonu hydroksylowego do cząsteczki tlenu. Uaktywnienie wody polem magnetycznym, zderzeniami, minerałami itp. spowoduje również zmniejszenie ilości wody zawierającej aktywny wodór i/lub cząsteczkę wodoru. Kilka naturalnych wód, takich jak woda Hita Tenryosui pobierana z głębokiego podziemia w mieście Hita w Japonii, wody Nordenau w Niemczech i wody Tlacote w Meksyku są znane z łagodzenia różnych chorób. Opracowaliśmy czułą metodę wykrywania aktywnego wodoru występującego w zredukowanej wodzie i udowodniliśmy, że nie tylko ERW, ale również naturalnie zredukowana woda opisana powyżej zawiera aktywny wodór i ROS w hodowanych komórkach. Wiadomo, że ROS powoduje zmniejszenie absorpcji glukozy poprzez zahamowanie szlaku insulinowego w hodowanych komórkach. Zmniejszone stężenie ROS w wodzie dożylnej i pobudzony pobór glukozy w obecności lub nieobecności insuliny zarówno w komórkach mięśni szkieletowych szczura L6, jak i w adipocytach myszy 3T3/L1. To insulinopodobne działanie zredukowanej wody zostało zahamowane przez robotyninę, która jest swoistym inhibitorem kinazy PI-3, kluczowej cząsteczki w szlakach sygnałowych insuliny. Zmniejszona odporność komórek insuliny na działanie wody na cukrzycę oraz zwiększona tolerancja cukrzycy typu 2 na cukrzycę u myszy modelowych, sugerując, że zmniejszona ilość wody może poprawić insulinoindependent diabetes mellitus. Komórki nowotworowe są na ogół narażone na stres oksydacyjny. Zmniejszona ilość wody powoduje upośledzenie fenotypów nowotworowych ludzkich komórek nowotworowych, takie jak zmniejszone tempo wzrostu, zmiany morfologiczne, zmniejszona zdolność tworzenia kolonii w miękkim agarze, zależne od liczby pasażów skrócenie telomerów, zmniejszone zdolności wiązania białek wiążących telomery oraz stłumiona przerzuty. Zmniejszona ilość wody hamowała wzrost komórek nowotworowych przeszczepianych do myszy, wykazując ich działanie przeciwnowotworowe in vivo. Zredukowana woda będzie miała zastosowanie nie tylko w medycynie, ale również w przemyśle spożywczym, rolnictwie i przemyśle wytwórczym.

Shirahata, S. et al: Elektrolitycznie zredukowana ilość wody pochłania aktywne gatunki tlenu i chroni DNA przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Biochem. Biofizy. Rezolucja nr 234, 269174, 1997.