Generator NanoWody Red-Ox

KTO DAJE WODĘ, POTRAFI DAĆ ŻYCIE 

 

Generator NanoWody Red-Ox  oraz  System do Ultrafiltracji i Nanofiltracji Wody organicznej są narzędziami do przywracania Wodzie wzorcowych właściwości.

System ten ma nieograniczone możliwości wykorzystania – wszystko zależy od inwencji, pomysłowości, zrozumienia użytkownika.

System ożywiania Wody organicznej.

Urządzenie znajduje się w ciągłej innowacji, nieustannie udoskonalane i poszerzane są jego funkcje i możliwości. Zastosowane w nim materiały mające styczność z Wodą są w pełni neutralne dla organicznego organizmu (elektrody, szkło).

Posiada  szerokie  zastosowanie i możliwości wytwarzania procesów z różnymi substancjami  (w tym również jonizacji elektrolizy z udziałem warzyw , owoców, suplementów,  itd. – otrzymujemy elektrolit  z ORP ujemnym lub dodatnim.

Generator Nanowody Red-Ox  posiada 7 zakresów pracy (trybów), przy których uzyskamy :

a/ Nasycanie Wody częstotliwościami w zakresie od 0-3200 Hz 

1. Woda organiczna
2. Woda zasadowa (żywa)
3. Woda kwaśna (martwa)
4. Jony ujemne  w procesie elektrolizy warzyw owoców, suplementów, itd. 
5. Jony dodatnie
6. Aktywny gaz wodorowy
7. Tlen atomowy
8. Gaz Browna
9. pH zasadowe
10. pH kwasowe
11. Woda homogenizowana
12. Woda plazmowana

13. Elektroliza Wody organicznej
14. Stabilizowany tlen
15. Strukturyzacja wody organicznej
16. NanoWoda srebrna (z zastosowaniem elektrod)
17. NanoWoda złota (z zastosowaniem elektrod)
18. NanoWoda cynkowa (z zastosowaniem elektrod)
19. Koloid srebra
20. Koloid złota
21. Koloid platyny-irydu 

22. Jony srebra
23. Jony złota
24. Jony platyny-irydu 
25. Kwarko-jony srebra
26. Kwarko-jony złota
27. Kwarko-jony platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
28. NanoWody mieszane (złota, srebra, cynku, miedzi, itp.)
29. Elektrolity ziołowe (enzymy z pokrzywy, mniszka lekarskiego, babki lancetowej, dzikiej róży, itp.)

30. Elektrolity natury (mumio, ziemia okrzemkowa, czarny krzemień, kwarc różowy, itp.)
31. Dyfuzja wody (woda iniekcyjna – demineralizacja poniżej 000ppm)
32. Woda ciężka (zmniejszanie izotopu deuteru w Wodzie ) 
33. Ormus/Orme – białe złoto – roztwór koloidalny złota, bogaty w pierwiastki: złoto, rod, iryd, ruten, itp.
34. Holopatyczne wgrywanie wzorcowych informacji Wody
35. Rewitalizacja Wody minerałami kwarcu różowego, sodalitu ,turmalinu i szungitu – dzięki zastosowaniu Lito-Energo-Strukturyzatora
36. Hydrooksydacyjna inhalacja czystymi cząsteczkami Wodoru, tlenu atomowego, gazu Browna. (Mini-hiperbaria)
37. Bio-fotony światła uzupełniające energię skalarną w naturalnym biopolu wody organicznej.

38. Wiele innych, nieograniczonych możliwości wykorzystania Generatora NanoWody Red-Ox i Wody organicznej, np.:

 • Wytwarzanie elektrolitów, buforowanie wodorowęglanów
 • NanoWoda okrzemkowa (zastosowanie ziemi okrzemkowej) – mikroorganizmy
 • Nanowoda cynkowa (zastosowanie suplementów z czystym cynkiem)
 • Nanowoda zeolitowa (zastosowanie Zeolitu klinoptylolitu mikronizowany o rozmiarze 40 mikronów)
 • NanoWoda MMS (zastosowanie organicznej soli – minerał trzeciego tysiąclecia),
 • NanoWoda węglanowa (zastosowanie węgla aktywnego)
 • Nanowoda askorbinowa (zastosowanie buforowanego askorbinianu sodu
 • NanoWoda wodorowęglanowa (zastosowanie sody oczyszczonej)
 • NanoWoda witaminizowana”C” (zastosowanie kwasu askorbinowego)
 • NanoWoda wapienno-alkaliczna (zastosowanie minerału dolomitu)
 • NanoWoda krzemowa (zastosowanie suplementu czysto krzemowego)
 • Nanowoda zasadowa (zastosowanie czystej elektrolizy bez udziału separatora)
 • Nanowoda magnezowa (zastosowanie minerałów magnezowych sypkich
 • NanoWoda potasowa (zastosowanie minerałów soli potasowej białej)
 • Wytwarzanie organicznych jonów wapnia (zastosowanie proszkowanych skorupek jaj)


Elektrody z jak najczystszego
spektralnie  pierwiastka.

Urządzenia  posiadają  elektrody wykonane ze spektralnie czystego pierwiastka obojętnego dla organicznego organizmu.  To daje nam gwarancję i bezpieczeństwo tego, że w przy produkowaniu Jonizowanej NanoWody nie wytworzy się wysoce szkodliwa substancja zwana np. cis-platyną, która występuje przy zastosowaniu elektrod wykonanych z dwóch różnych metali z dodatkiem nadtlenków.

Rozwiązania technologiczne wyznaczają najnowsze standardy na rynku dla urządzeń wytwarzających Wodę w pełni organiczną – bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Urządzenie wykonywane jest na zamówienie jako rękodzieło.
Każdy nasz produkt  dostosowany jest  do indywidualnych potrzeb.

Nasze produkty ulegają nieustającym innowacjom, dlatego zdjęcia ich obecnego wyglądu wysyłamy na prośbę klienta.