Generator NanoWody Red-Ox

KTO DAJE WODĘ POTRAFI DAĆ ŻYCIE 

Generator NanoWody Red-Ox  oraz  system do Ultra Nano Filtracji Wody organicznej  elementem składowym zestawu przywracania Wodzie wzorcowych właściwości.

Nieograniczone możliwości wykorzystania systemu uzależnione są tylko i wyłącznie od inwencji, pomysłowości, zrozumienia użytkownika.

System ożywiania wody organicznej.

Urządzenie znajduje się w ciągłej innowacji, nieustannie udoskonalane i poszerzane jego funkcje i możliwości. Zastosowane w nim materiały, mające styczność z Wodą są w pełni neutralne dla organicznego organizmu (elektrody, szkło).

Posiada  szerokie  zastosowanie i możliwości wytwarzania procesów z różnymi substancjami  (w tym również jonizacji elektrolizy z udziałem warzyw , owoców, suplementów  itd.  otrzymujemy elektrolit  z ORP ujemnym lub dodatnim.

Generator Nanowody Redox  posiada 7 zakresów pracy przy, których uzyskamy :

a/ Nasycanie Wody częstotliwościami w zakresie od 0-32000 Hz 

1. Woda organiczna
2. Woda zasadowa ( Żywa)
3. Woda kwaśna     ( Martwa)
4. Jony ujemne  w procesie elektrolizy warzyw owoców , suplementów itd. 
5. Jony dodatnie
6. Aktywny gaz wodorowy
7. Tlen atomowy
8. Gaz Browna
9. pH zasadowe
10. pH kwasowe

11.  Woda homogenizowana
12. Woda plazmowana
13. Elektroliza Wody organicznej
14. Stabilizowany tlen
15. Strukturyzacja wody organicznej
16. NanoWoda srebrna ( elektrody)
17. NanoWoda złota ( elektrody )
18. NanoWoda cynkowa ( elektrody)
19. Koloid srebra
20. Koloid złota

21. Koloid platyny-irydu 
22. Jony srebra
23. Jony złota
24. Jony platyny-irydu 
25. Kwarko-jony srebra
26. Kwarko-jony złota
27. Kwarko-jony platyny-irydu (oraz wielu innych metali)
28. NanoWody mieszane (złota, srebra, cynku, miedzi etc.)

29. Elektrolity ziołowe (enzymy z pokrzywy, mniszka lekarskiego, babki lancetowej, dzikiej róży etc.)
30. Elektrolity natury (mumio, ziemia okrzemkowa, czarny krzemień, kwarc różowy etc.)
31. Dyfuzja wody (woda iniekcyjna – demineralizacja poniżej 000ppm)
32. Woda ciężka ( zmniejszanie izotopu deuteru w Wodzie ) 
33. Ormus/Orme – białe złoto – roztwór koloidalny złota, bogaty w pierwiastki: złoto, rod, iryd, ruten itp.
34. Holopatyczne wgrywanie wzorcowych informacji wody
35. Rewitalizacja Wody – Lito-Strukturyzator  minerałami kwarcu różowego, sodalitu , turmalinu i szungit
36. Hydrooksydacyjna inhalacja czystymi cząsteczkami Wodoru, tlenu atomowego, gazu Browna. ( Mini hiperbaria)
37. Bio-fotony światła uzupełniające energię skalarną w naturalnym biopolu wody organicznej.

38-∞ Inne, nieograniczone możliwości wykorzystania Generatora NanoWody Red-Ox i Wody organicznej 

Wytwarzanie elektrolitów, buforowanie wodorowęglanów

NanoWoda Okrzemkowa (zastosowanie ziemi okrzemkowej) – mikroorganizmy

Nanowoda Cynkowa (zastosowanie suplementów z czystym cynkiem)

Nanowoda Zeolitowa (zastosowanie Zeolitu klinoptylolitu mikronizowany o rozmiarze 40 mikronów)

NanoWoda MMS (zastosowanie organicznej soli – minerał trzeciego  tysiąclecia),

NanoWoda Węglanowa (zastosowanie węgla aktywnego)

Nanowoda askorbinowa (zastosowanie buforowanego Askorbinianu Sodu

NanoWoda Wodorowęglanowa (zastosowanie sody oczyszczonej)

NanoWoda Witaminizowana”C” (zastosowanie kwasu askorbinowego)

NanoWoda Wapienno-Alkaliczna (zastosowanie minerału Dolomitu)

NanoWoda Krzemowa (zastosowanie suplementu czysto krzemowego)

Nanowoda Zasadowa (zastosowanie czystej elektrolizy bez udziału separatora)

Nanowoda Magnezowa (zastosowanie minerałów magnezowych sypkich

NanoWoda Potasowa (zastosowanie minerałów soli potasowej białej)

Wytwarzanie organicznych jonów wapnia (zastosowanie proszkowanych skorupek jaj)

Elektrody z jak najczystszego spektra lnie  pierwiastka?

Urządzenia  posiadają  elektrody wykonane ze spektralnie czystego pierwiastka obojętnego dla organicznego organizmu.  To daje nam gwarancję i bezpieczeństwo tego, że w przy produkowaniu Jonizowanej NanoWody nie wytworzy się wysoce szkodliwa substancja zwana np. cis-platyną, która występuje przy zastosowaniu elektrod wykonanych z dwóch różnych metali z dodatkiem nadtlenków.

Rozwiązania technologiczne wyznaczają najnowsze standardy na rynku dla urządzeń wytwarzających Wodę w pełni organiczną – bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Brak możliwości komentowania.