Biosferomierz

Biosferomierz / analogowy oscylator

Biosferomierz jest wszechstronnym, analogowym miernikiem do badania szeroko pojętej charakterystyki  ludzkiego pola energetycznego oraz jego aktualnego stanu  (meridiany, aura, widmo elektromagnetyczne, aktywność energo-biologiczna i stan poszczególnych obwodów elektromagnetycznych ciała).

To swoisty łącznik światów: naukowego i duchowego, które nigdy nie stały do siebie w opozycji. Z punktu widzenia prawa uniwersalnego i natury, są one ze sobą ściśle połączone i jedno jest nieodzowne przy pełnym zrozumieniu drugiego.

Jest to urządzenie diagnostyczne stworzone po to, by uwidocznić to, co niewidoczne dla naszych fizycznych oczu i na podstawie pomiarów pomóc człowiekowi zrozumieć jego ścieżkę oraz moment życia, w którym się znajduje.

Urządzenie to jest niezastąpione w praktyce bioenergoterapeutycznej oraz diagnostycznej ludzkiego organizmu, ponieważ dotyka źródła wszelkich zaburzeń, już na poziomie drgań elektromagnetycznych (zaburzenia psycho-somatyczne).

Za jego pomocą możemy również określać poziom witalny warzyw, owoców i płynów (skala Bovisa), by móc stwierdzić która odmiana rośliny lub produkt którego pochodzenia będzie silniej i skuteczniej odżywiał nasz organizm lub odbierał mu energię. Używamy do tego odpowiednio przygotowanych sond do badania żywności.

Biosferomierz pozwala na wykonanie pomiarów w następujących skalach:

Bv

Skala Bovisa – wykonujemy na niej pomiar tzw. walorów bioenergoterapeutycznych. Przy mierzeniu biopola ludzkiego skala ta określa mikrooporność, którą generuje układ immunologiczny w procesach wytwarzania przeciwciał i antygenów, w połączeniu z drganiami falowymi szyszynki. Daje to odczyt właściwości twórczo-myślowych, predyspozycji i darów wpisanych w DNA. Nazywamy to poziomem pierwiastka życia, zawartego w organizmie żywym.

Pomiar mikrooporności mierzymy w skali od
1000 – 10000 jednostkek Bv (Bovisa).

µV

Każdy żywy organizm wytwarza w sobie mikropola elektryczne – tak zwane akumulatory życia.
Na poziomie nano-komórkowym w genotypie (DNA) przepływają elektrolity o określonym lokalnie wirze i rotacji, wytwarzając pole magnetyczne o adekwatnym potencjale elektrycznym (napięciu).

Pomiar w skali od 0 – 50 µV

Qc

Pomiar sfery duchowej biopola ludzkiego – dużego pola energii statycznej wywoływanej czynnikami siły umysłu (własnej woli i silnego ego).
Skala ta określa polaryzację naszego pola na poziomie elektromagnetycznym – określa jakie potencjały, energie (świadome i nieświadome) znajdują się aktualnie w określonych obszarach naszych obwodów elektromagnetycznych w aurze.
Za jego pomocą możemy określić, na którym poziomie ukierunkowania świadomości znajdujemy się aktualnie i do którego bieguna istnienia dostrajamy się w danej chwili – pozytywnego czy negatywnego.
W tym – w jakim kierunku wędrują myśli oraz emocje i jaką rzeczywistość wytwarzamy za ich pomocą dookoła siebie, jak traktujemy siebie samego i innych dookoła.

Pomiary w skali od -10 – +10 Qc (domyślnie od -∞ – +∞ )

MRAD/ Vct

Tak zwane Vacuum (próżnia) – jest to pomiar stanu szyszynki uzależniony od statusu wytwarzanego wewnątrz niej ciśnienia, poprzez odbieranie impulsów z zewnątrz przez receptory i zmysły organizmu. Powoduje to zmianę częstotliwości fal mózgowych i przyspieszony ruch bioładunków w obrębie pola elektromagnetycznego głowy. Ma to bezpośredni wpływ na nasz stan emocjonalny, rodzaj przetwarzanych informacji, szybkość ich przepływu, klarowność i zrozumienie odbieranych danych.
Szyszynka jest tzw. siedliskiem duszy, które  jest łącznikiem ciała fizycznego i świadomości z podświadomością i nadświadomością. Przy aktywacji i wysokiej aktywności tego organu, doznajemy olśnienia, zrozumienia i połączenia z wyższą wiedzą oraz pełnej synchronizacji naszej istoty na wszystkich poziomach istnienia.

Pomiar MRAD/Vct w skali 0 – 9500 (domyślnie – do ∞) oraz poziom aktywności fal mózgowych w skali od Eps-Ye

Przy pomiarze Biosferomierzem, przepływające przez nasze obwody elektromagnetyczne ładunki zostają skondensowane za pomocą odpowiednio dobranych elektrod – wykonanych z konkretnego materiału, o określonym kształcie i wymiarach. Wszystkie bio-obwody zostają w ten sposób zamknięte, co zapobiega zwarciom i daje najwyższą dokładność oraz pełną powtarzalność odczytów.

Dodatkową funkcją Biosferomierza jest harmonizowanie oraz wyrównywanie potencjałów biopola na dany moment. Ustawienie XYZ oferuje nam skorzystanie z dobroczynnego działania pasywnego BRT, które daje organizmowi narzędzia i otwiera kanały (m.in. meridiany) do usunięcia nadmiaru ładunków w postaci nagromadzonych emocji, napięć i innych niesynchronicznych energo-informacji w ciele.

Atutem aparatu jest również jego pełna mobilność oraz analogowość. Zasilany jest dwoma bateriami o określonym napięciu prądów, co pozwala na pełne bezpieczeństwo i komfort użytkowania (przepływające impulsy są nieodczuwalne dla przeciętnego człowieka). Nie jest zależny od elektroniki, przez co można nazwać go bardzo trwałym i solidnym.

Do każdego Biosferomierza dodajemy pełną specyfikację oraz interpretację pomiarów na poszczególnych skalach, pomiarów krzyżowych pomiędzy skalami oraz wszelką wiedzę potrzebną do zrozumienia działania naszego pola elektromagnetycznego (aury) oraz świadomości na ziemskiej płaszczyźnie istnienia. Wszystko w formie ilustrowanego podręcznika.

Oferujemy również stałą pomoc techniczną i wsparcie w zrozumieniu urządzenia oraz człowieka pod nie podłączonego.

Urządzenie wykonywane jest na zamówienie jako rękodzieło.
Każdy nasz produkt  dostosowany jest  do indywidualnych potrzeb.