ORP – Wskaźnik potencjału RED-OX

 

 

Potencjał Red-Ox (miernik ORP)

W badaniach Instytutu Wody w Tokio okazało się, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich cudownych miejsc z uzdrawiającymi wodami jest aktywny wodór, który ma zdolność do redukcji wolnych rodników hydroksylowych. Dotychczas nie zwracano uwagi na coś takiego, jak potencjał Red-Ox (ORP) w wodzie do picia. Red-Ox to międzynarodowa nazwa potencjału regenerująco-utleniającego wody (i innych płynów). Im niższy wskaźnik Red-Ox (minusowy), tym lepsze właściwości regenerujące. Im wyższy wskaźnik (dodatni), tym woda jest  bardziej utleniająca. Do badania tego potencjału służy miernik ORP (oxidation reduction potential). Nie każda woda jest wodą napełnioną życiodajnym ładunkiem ujemnym Red-Ox.

Uwaga ! Otrzymaną ilość gazu wodorowego mierzymy specjalnym miernikiem w ppm (particles per milion – ilość cząsteczek czystego wodoru na milion cząsteczek roztworu)

Ogólnodostępne wody butelkowe są przeważnie utleniaczami. Kiedy woda jest naładowana dodatnio, to przed wchłonięciem do komórki musi zostać przetworzona na elektron ujemny.

Woda o właściwościach utleniających elektron dodatni sprzyja powstawaniu wolnych rodników hydroksylowych w żywych organizmach.

Ich powstawaniu sprzyjają także zła dieta, stres, lęk, pestycydy, zanieczyszczenia środowiska, radiacja, promieniowanie sprzętu elektronicznego, itp. Wolne rodniki hydroksylowe są to niestabilne cząsteczki atakujące komórki naszego organizmu. Krążą one po naszym organizmie w poszukiwaniu elektronu, którego im brakuje dla osiągnięcia stabilności. Silne obciążenie wolnymi rodnikami powoduje nie tylko przedwczesne starzenie się organizmu (podział komórek), ale także prowadzi do wielu chorób (w tym uszkadzając łańcuch DNA – tworzy się „nowy twór”). Powszechnie stosowaną bronią przeciwko wolnym rodnikom hydroksylowym są antyoksydanty (przeciwutleniacze). Są to np. witaminy A, E czy C lub pierwiastki, takie jak selen, cynk itp. Niestety, oddając elektrony wolnym rodnikom hydroksylowym, witaminy i pierwiastki same się nimi stają – w ten sposób łańcuch nigdy nie zostaje przerwany i niezbędna jest ciągła sztuczna suplementacja (błędne koło).

Rozwiązaniem najbardziej optymalnym staje się picie NanoWody Red-Ox z porcją wolnych ujemnych elektronów, które mają zdolność redukcji wolnych rodników hydroksylowych, nie eksploatując wewnętrznych rezerw minerałów, witamin i wody wolnej z organizmu. Wolne rodniki hydroksylowe powstają w wyniku niestrawionych w  żołądku białek – antidotum na przywrócenie wolnym rodnikom ich wzorcowych funkcji jest usunięcie z nich otoczki „hydroksylowej”. Najszybciej możemy zrobić to dezynfekując i uwalniając od cukrów prostych żołądek Zjonizowaną Wodą Kwaśną, a następnie wypijając 200ml wody organicznej z 3 szczyptami soli np. Kłodawskiej gruboziarnistej. Warto podkreślić również, że wolne rodniki są bardzo pożyteczne dla organizmu – dopiero otorbielone hydroksylami stają się dla niego niszczące.