Kości

    Wpływ zjonizowanej wody alkalicznej na tworzenie i utrzymanie tkanki kostnej   Rei Takahashi Zhenhua Zhang Yoshinori Itokawa (Uniwersytet w Kioto, Wydział Patologii i Biologii Nowotworów, Uniwersytet Prefektowany w Fukui) Zbadano wpływ zjonizowanej wapniowo-alkalicznej wody na powstawanie i utrzymanie tkanek kostnych u szczurów. Przy braku wapnia w diecie nie zaobserwowano widocznego zwapnienia, przy czym … Czytaj dalej Kości