Zrozumienie technologii Nano Filtracji Aktywnej Wolnej Wody Organicznej

Proces wytwarzania  NanoWody organicznej  w urządzeniu Generator NanoWody Red-Ox został maksymalnie uproszczony i zautomatyzowany do poziomu zbliżonego jak najbardziej inteligentnego, w pełni  Ekologicznego, Efektywnego i Ekonomicznego urządzenia szklanego (zero kontaktu wody z ksenoestrogenami , fenolanami,  pochodzących z plastików).

Do wydobycia z wody jej pierwotnych, wzorcowych właściwości zastosowany został szereg przemyślanych etapów:

  1. Oczyszczenie fizyko-chemiczne wody z wszelkich zanieczyszczeń za pomocą urządzenia do NanoFiltracji Wody  ( to nowość) otrzymujemy wodę idealnie czystą organiczną.
  2. Zrównoważenie energetyczne wody poprzez jej przegotowanie tak by była wodą rozgrzewającą a nie wychładzającą organizm jak ma to miejsce w wodach mineralnych czy wodociągowych.
  3. Nasycenie aktywnej wody wolnej  gazem organicznym wodorowo monojonowym  oraz ujemnymi elektronami, które są nośnikiem energii życiowej potrzebnej do zachowania odpowiedniego potencjału elektrycznego naszych błon komórkowych , komórek.
  4. Uwolnienie aktywnego Wodoru monojonowego poprzez redukcję cząsteczek elektronów w czystej NanoWodzie, bez stosowania środków zanieczyszczających takich jak np. zgranulowany w temperaturze ok. 1500 0C  karbit  lub stosowanie  innego rodzaju metody wprowadzania syntezowanego gazu wodorowego np: technicznego, węglowego medycznego, rafinowanego czy innego  do wody  mineralnej czy wodociągowej, która  wykazuje potencjał elektryczny dodatni + 250 mV. i zanieczyszczenie ok. 260 ppm (  zagadnienie do przemyślenia zanim poczęstujemy nasz jeszcze zdrowy organizm  taką mieszanką nieorganicznego roztworu wodnego).
  5. Naturalny aktywny gaz wodorowy monojonowy, elektrony o potencjale ujemnym, który jest najsilniejszym znanym na Ziemi antyutleniaczem zostaje poddany działaniu ukierunkowanemu polu magnetycznemu ( podstawka magnetyczna- przyspieszacz cząsteczek elektronowych) aby w następstwie zwiększyć pozytywne oddziaływanie na organizm człowieka.
  6. Podczas redukcji cząsteczek wody z 20 do  3 molekuł  woda ma możliwość skutecznej penetracji, nawodniania i przenikania przez błonę komórkowa ( mózg komórki) jej oczyszczania  i do wszystkich komórek jak np: mitochondria.
  7. Wszelkie zniekształcone informacje chorobotwórcze, które mogły być w pamięci wody zostają skutecznie usunięte podczas procesu redukcji cząsteczek do wielkości mikro molekuł.
  8. Fotony światła o częstotliwości złota wgrywają do wody wzorcowe uzdrawiające informacje o wysokiej częstotliwości  (np: złota mono atomowego).
  9. Nadanie czystej wodzie właściwości redukujących o współczynniku  Red-Ox – 300 mV mające silne właściwości regenerujące nasz organizm i wymiatające wolne rodniki hydroksylowe z tkanek tłuszczowych i nie tylko.
  10. Naturalne nadanie NanoWodzie właściwości zasadowych pH do 8,5  aby skutecznie zniwelować KWASICE w całym organizm.

Proces generowania NanoWody  w urządzeniu Generator NanoWody Red-Ox został maksymalnie uproszczony i zautomatyzowany do poziomu zbliżonego jak najbardziej inteligentnego, w pełni  Ekologicznego Efektywnego i Ekonomicznego urządzenia (zero kontaktu wody z ksenoestrogenami , fenolanami,  pochodzących z plastików).

Substancje chorobotwórcze znajdujące się w butlach plastikowych przeznaczonych do wody pitnej.: