Wyjaśnienie procesu jonizacji NanoWody Red-Ox

W Generatorze NanoWody Red-Ox wytwarzana jest m.in. NanoWoda zjonizowana zasadowa oraz kwasowa. Urządzenia te w procesie elektrolizy wody w połączeniu z separatorem (membraną półprzepuszczalną) na jednej z elektrod dzielą cząsteczki wody (H2O) na dwie części: jony wodorowe H+ oraz jony hydroksylowe OH–. Dzięki zastosowaniu separatora – membranie półprzepuszczalnej NanoWoda zasadowa … Czytaj dalej Wyjaśnienie procesu jonizacji NanoWody Red-Ox

Czytaj…