Wyjaśnienie procesu jonizacji NanoWody Red-Ox

W Generatorze NanoWody Red-Ox wytwarzana jest m.in. NanoWoda zjonizowana zasadowa oraz kwasowa. Urządzenia te w procesie elektrolizy wody w połączeniu z separatorem (membraną półprzepuszczalną) na jednej z elektrod dzielą cząsteczki wody (H2O) na dwie części: jony wodorowe H+ oraz jony hydroksylowe OH.

Dzięki zastosowaniu separatora – membranie półprzepuszczalnej NanoWoda zasadowa jest odseparowana od wody kwasowej w drugiej części naczynia. Ponadto podczas procesu jonizacji gromadzą się pierwiastki występujące w wodzie i ją uzasadawiają (np. wapń, magnez, potas, sód) -w pobliżu katody oraz na te zakwaszające ją (np. chlor, fosfor, siarka) -w pobliżu anody.

2 H2O + 2 e → H2 + 2 OH

2 H2O ⇌ H3O+ + OH

Zasadowe i kwasowe otoczenie charakteryzuje się wskaźnikiem pH (stężenie jonów wodorowych), a uzyskany ładunek -potencjałem utleniania-redukcji (REDOX) ORP.

Wartości parametrów zależą od czasu pracy urządzenia, stanu membrany półprzepuszczalnej i elektrod oraz rodzaju i jakości wody w naczyniu.

UJEMNY potencjał ORP – oznacza że w wodzie zasadowej są wolne elektrony ujemne, tj. elektrony, które mogą być przekazane na powłoki innych atomów. Ta właściwość jest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych skutków wpływu wolnych rodników hydroksylowych dodatnich

Jak wiadomo, wolne rodniki to cząsteczki, którym brakuje jednego elektronu. Są to nadtlenki, cząsteczki tlenu bez jednego elektronu, etc. W organizmie wynikają one z naturalnego procesu reakcji metabolicznych. Pewna ilość wolnych rodników w organizmie jest niezbędna. Chronią one organizm od mikrobów, bakterii, wirusów itd.

Harmonia wewnątrz organizmu jest utracona, kiedy powstaje nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki, w celu uzyskania brakujących elektronów, nieustannie pobierają je od zdrowych komórek organizmu, a tym samym naruszają normalną działalność poszczególnych komórek i naczyń oraz powodują różne choroby. Mogą rozpocząć się niekontrolowane reakcje chemiczne, które stymulują rozwój patologicznego nowego-tworu,  zwanego nowotworem  i innych chorób.

Pijąc NanoWodę zasadową organizm otrzymuje dodatkową ilość wolnych ujemnych elektronów, które są zabierane przez rodniki wolne. Ze względu na właściwości antyoksydacyjne wody zasadowej komórki zdrowe są chronione co wzmacnia system odpornościowy organizmu

RODZAJE JONIZOWANEJ WODY

  • NanoWoda zasadowa, wytwarza się przy katodzie (-), ma odcień czysto klarownej wody źródlanej , element Yin, odczyn zasadowy ma działanie nawadniające i jest wchłaniana przez tkanki.
  • NanoWoda kwasowa –  wytwarza się przy anodzie (+), ma odcień czysto klarownej wody źródlanej, element Yang, odczyn kwaśny i jest bogata w tlen antyoksydacyjny