Woda zjonizowana

 

 

Badania kliniczne i naukowe dotyczące wody poddanej procesowi redukcji elektrolitycznej (elektroliza)

 

„Woda o obniżonej zawartości elektrolitów zawiera aktywne gatunki tlenu i chroni DNA przed uszkodzeniami oksydacyjnymi”.

Biochem Biophys Res Commun. 1997 maj 8. 234(1):269-74.

Shirahata S, Kabayama S, Nakano M, Miura T, Kusumoto K, Gotoh M, Hayashi H, Otsubo K, Morisawa S, Katakura Y.

Instytut Technologii Regulacji Komórkowych, Absolwent Szkoły Technologii Zasobów Genetycznych, Uniwersytet Kyushu, Fukuoka, Japonia. sirahata@grt.kyushu-u.ac.jp

Uważa się, że aktywne gatunki tlenu lub wolne rodniki powodują rozległe uszkodzenia oksydacyjne makrocząsteczek biologicznych, które powodują różnorodne choroby i starzenie się. Idealnym pochłaniaczem aktywnego tlenu powinien być „aktywny wodór”. Aktywny wodór” może być wytwarzany w obniżonej ilości wody w pobliżu katody podczas elektrolizy wody.

Woda zredukowana wykazuje wysokie pH, niskie wartości rozpuszczonego tlenu (DO), bardzo wysokie wartości rozpuszczonego wodoru cząsteczkowego (DH) oraz bardzo ujemne wartości potencjału redoks (RP). Silnie zdyspergowana woda, kwas askorbinowy, (+)-katechina i kwas taninowy, całkowicie odkażony O.-2 wytwarzany przez układ oksydazy hipoksantynowo-ksantynowej (HX-XOD) w buforze fosforanu sodu (pH 7,0). Dysmutaza nadtlenkowa (SOD) – jak aktywność zredukowanej wody jest stabilna w 4 stopniach C przez ponad miesiąc i nie została utracona nawet po neutralizacji, wielokrotne zamrażanie i topnienie, deflacja z sonikacją, energiczne mieszanie, wrzenie, powtórna filtracja, lub zamknięty autoklaw, ale została utracona przez otwarty autoklaw lub zamknięty autoklaw w obecności aktywnego wodoru tritlenku wolframu, który skutecznie adsorbuje.

Woda bąbelkowa z wodorem gazowym wykazywała niską DO, ekstremalnie wysoką DH i ekstremalnie niską RP, podobnie jak zmniejszona ilość wody, ale nie ma aktywności podobnej do SOD. Wyniki te sugerują, że podobna do SOD aktywność zredukowanej wody nie wynika z rozpuszczonego wodoru cząsteczkowego, ale z rozpuszczonego wodoru atomowego (wodoru aktywnego).

Chociaż SOD zgromadził H2O2 po dodaniu go do systemu HX-XOD, zmniejszyła się ilość wody w H2O2 wytwarzanej przez XOD. Zredukowana woda, katalaza i kwas askorbinowy mogą bezpośrednio usuwać H2O2. Zredukowana woda tłumi jednoniciowe pękanie aktywnych form tlenu DNA b wytwarzanych przez katalizowane utlenianie kwasu askorbinowego Cu(II) w sposób zależny od dawki, co sugeruje, że zredukowana woda może się pochłaniać nie tylko O2.- i H2O2, ale także 1O2 i .OH.

PMID: 9169001 [Publikacja – indeks dla MEDLINE].

 

 

 

Mechanizm wzmożonego działania przeciwutleniającego na rodniki anionowe nadtlenkowe wody zredukowanej w wyniku elektrolizy

 

Biophys Chem. 2004 styczeń 1;107 ust. 1:71-82.

– Hanaoka K, Słońce D, Lawrence R, Kamitani Y, Fernandes G.

Bio-REDOX Laboratory Inc. 1187-4, Oaza-Ueda, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0001, Japonia. hanak@rapid.ocn.ne.jp

Stwierdzono, że zmniejszona ilość wody wytwarzanej w wyniku elektrolizy zwiększa działanie przeciwutleniające dawców protonu, takich jak kwas askorbinowy (AsA) w poprzedniej pracy.

Wykazaliśmy również, że zmniejszona ilość wody wytwarzanej w wyniku elektrolizy 2 mM roztworów NaCl sama w sobie nie wykazywała działania przeciwutleniającego. Uzasadniliśmy, że zwiększenie działania przeciwutleniającego może być spowodowane wzrostem produktu jonowego wody jako rozpuszczalnika. Produkt jonowy wody (pKw) oceniano metodą pomiaru pH i miareczkowania neutralizacyjnego. Jako wskaźnik uszkodzeń utleniających, za pośrednictwem reaktywnych form tlenu (ROS) mierzono pęknięcia splotów DNA poprzez konwersję superwiniętego dwunitkowego DNA phiX-174 RF I w formy otwarte i liniowe. Zredukowana woda miała tendencję do tłumienia jednoniciowego pękania DNA wywołanego reaktywnymi gatunkami tlenu produkowanymi przez układy H2O2/Cu (II) i HQ/Cu (II). Wzmocnienie aktywności dysmutacji rodników nadtlenkowych anionów można wytłumaczyć zmianami w jonowym produkcie wody w zredukowanej wodzie.

PMID: 14871602 [Opublikowano – w trakcie opracowywania].

 

 

Poprawa kliniczna uzyskana po przyjmowaniu zredukowanej wody

 

Fragmenty z „Prezentacji na ósmym dorocznym międzynarodowym sympozjum poświęconym człowiekowi i jego środowisku w zdrowiu i chorobie”, które odbyło się 24 lutego 1990 r. w Grand Kempinski Hotel, Dall, Teksas, USA, dr H. Hayashi, M.D. i dr M. Kawamura, M.D., w dniu: – -.

(KONCEPCJA LEKÓW PREWĄTROBOWYCH)

Od momentu wprowadzenia alkalicznej wody jonowej do naszej kliniki w 1985 roku, mamy następujące interesujące doświadczenia kliniczne w zakresie stosowania tego typu wody. Używając alkalicznej wody jonowej do picia i przygotowywania posiłków dla naszych pacjentów szpitalnych, zauważyliśmy :-.

Spadek poziomu cukru we krwi u pacjentów chorujących na cukrzycę.

Poprawa krążenia obwodowego w gangrenie cukrzycowym.

Spadek poziomu kwasu moczowego u pacjentów z jelitami.

Poprawa czynności wątroby w diagnostyce zaburzeń wątroby.

Poprawa wrzodów żołądkowo-jelitowych i zapobieganie ich nawrotom.

Poprawa nadciśnienia i ciśnienia tętniczego.

Poprawia się stan chorób alergicznych, takich jak astma, pokrzywka, nosorożce i atopowy nieżyt skóry.

Poprawa stanu przewlekłej biegunki, która wystąpiła po gastrektomii.

Szybsza poprawa pooperacyjnego paraliżu

Zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy u noworodków.

Potwierdzając kliniczną poprawę, zawsze obserwowaliśmy zmiany w kolorze stolca pacjentów, zmieniając kolor odchodów z czarno-brązowego na jaśniejszy żółto-brązowy, a zapach ich odchodów staje się prawie nieistotny.

Znacznie zmniejszyła się również liczba pacjentów skarżących się na zaparcia. Zmiana wyników badań kału zdecydowanie wskazuje, że zasadowe pobranie wody jonowej może zmniejszyć produkcję metabolitów gnilnych lub patogenicznych.

Urządzenia do produkcji zredukowanej ilości wody zostały wprowadzone do naszej kliniki w maju 1985 roku. Na podstawie doświadczeń klinicznych ostatnich 15 lat można powiedzieć, że wprowadzenie wody o obniżonej zawartości elektrolitu do picia i gotowania dla pacjentów szpitalnych powinno być warunkiem koniecznym w naszej codziennej praktyce medycznej. Żaden przepis żywieniowy nie może być przepisem naukowym, jeśli nie jest brana pod uwagę właściwość wody przez pacjentów.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej ogłosiło w 1965 roku, że spożywanie zmniejszonej ilości wody jest skuteczne w przywracaniu metabolizmu flory jelitowej.