Parametry wody – wyjaśnienie

TDS (Total Dissolved Solids – ogólna ilość rozpuszczonych soli)

Kluczową sprawą jest ustalenie, czy nasza woda nadaje się do zamierzonych przez nas celów (spożywczych, przygotowania jonizacji lub jakichkolwiek innych, które są dla nas istotne). Dobrze jest więc zbadać jakość wody, w celu określenia, ile kryje w sobie zanieczyszczeń. Można to zrobić najprościej samodzielnie za pomocą miernika TDS.

Miernik TDS jest prostym przyrządem pomiarowym przydatnym do przybliżonego pomiaru stężenia chemicznego wody. Wyraża stężenie w jednostce miary ppm, która określa, ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

Korzystając z przybliżonego wyniku pomiaru miernikiem TDS możemy dowiedzieć się, jak dużo związków chemicznych pochodzących ze ścieków przedostało się do wody pitnej oraz potrafimy dokładnie sprawdzić, czy konkretny filtr oczyszcza wodę ze związków chemicznych, czy też nie, a także, jak dokładnie takie oczyszczanie się odbywa.

Do przeprowadzania elektrolizy zalecamy stosować wodę o czystości wody organicznej.

Skala pH

Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować, musi w nim być zachowana równowaga kwasowo-zasadowa (homeostaza). Nasze pH krwi wynosi 7,35-7,45. Niestety, ponieważ nasza codzienna dieta jest bardzo bogata w produkty kwasotwórcze, organizm musi stale utrzymywać odpowiednie pH. Powstaje pytanie: po co? Dzieje się tak dlatego, ponieważ nasz organizm stara się nie dopuścić, by pH naszej krwi obniżyło się. Kiedy pH krwi spada z poziomu 7,4 do 7,0 następuje niewydolność krążeniowa, a co za tym idzie śmierć organizmu. Zakwaszenie krwi brak organicznego dwutlenku wegla powoduje niedotlenienie organizmu, ponieważ krew nie nie uwalnia transportowanego tlenu w takim stopniu jak przy zachowanej równowadze kwasowo-zasadowej.

Jak już wspomniano, nasza dieta obfituje w produkty kwasotwórcze (jest to np. kawa, herbata, cukier, soki, nieorganiczna woda gazowana, mięso zwierząt domowych  , jaja, pomidory, żywność typu fast food, itp.), dlatego niezmiernie ważne jest aby uzupełnić wodą o odpowiednim pH – minimum 7,4. Im wyższe pH wody, którą pijemy, tym bardziej przyczynia się ona do wyrównania homeostazy w organizmie.

pH wody organicznej otrzymanej w wyniku  nanofiltracji  wynosi ok. 6,5  pH porównywalne z pH wody badanych u źródła np. w górach Beskidach i Bukowinie Tatrzańskiej . Dlatego tak istotne jest jonizowanie – elektroliza wody Generatorze NanoWody Red-Ox, który alkalizuje ją do poziomu od 6,5 – 9,5 pH .

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe płynów, które pijemy, wpływa na zdolność naszych komórek do absorpcji wody. Napięcie powierzchniowe błony komórkowej erytrocytów wynosi 43 din/cm3. Składa się ona m.in. z lipidów. Należy o tym pamiętać przy wyborze wody do picia, ponieważ jeżeli napięcie powierzchniowe jest wyższe, warstwa tłuszczu w błonie komórkowej nie pozwoli na pobranie wody z płynu międzykomórkowego.

Ze zjawiskiem napięcia powierzchniowego stykamy się codziennie przy myciu naczyń. Myjąc tłuste naczynia zimną wodą, która ma wysokie napięcie powierzchniowe, nie uzyskujemy żadnego efektu. Natomiast myjąc te same naczynia w ciepłej wodzie o niskim napięciu powierzchniowym, tłuszcz natychmiast znika. Ponadto, wysokie napięcie powierzchniowe wpływa na rozpuszczalność składników odżywczych.

Temperatura

Zalecamy spożywać głównie wodę, która jest zrównoważona energetycznie – tzn. przeszła proces gotowania (wrzenia). Idealna do spożycia jest przegotowana woda oczyszczona o temperaturze ok. 36°C

 Mineralizacja

Mineralizacja wody to inaczej zawartość nieorganicznych minerałów w wodzie. Im niższy stopień mineralizacji wody pitnej, tym dłużej żyje nasz organizm. Według naukowców, wody mineralnej czy mineralizowanej nie wolno pić codziennie. Minerały nieorganiczne  zawarte w wodzie sztucznie mineralizowanej nie są przyswajane przez komórki organizmu.

Uwaga: Należy pić wodę jak najczystszą, tzw. H2O. Nieorganiczne minerały zawarte w wodzie,  jak i  wszelkie inne rozpuszczone w niej związki są sztuczne i  zapychają kapilary (naczynia włosowate), przy czym  następuje produkcja neurotoksyn (zwierane neuroprzekaźników i synapsów). Wówczas i  postrzeganie rzeczywistości świata nas otaczającego  staje się nie zrozumiałe i ograniczone.

 

Właściwe i pełnowartościowe witaminy, mikroelementy, minerały i wszystkiego rodzaju elektrolity powinny być uzupełniane z pożywienia, są w pełni przyswajalne z wodą organiczną.