Odnów swoją ENERGIĘ

Generator NanoWody Red-Ox do produkcji wody zasadowej i kwasowej  w technologii Osmoza Red-Ox na bazie NanoWody.

Mówiąc najprościej, NanoWoda to po prostu krystalicznie czysta woda, która posiada pierwotną strukturę, bez zniekształceń, bez zanieczyszczeń, zdekoncentrowana  (zdeklastrowana), bez pamięci chorobotwórczej wody, którą w normalnym stanie ma w sobie. Woda zredukowana w Generatorze NanoWody Red Ox posiada właściwości uzdrawiające,  ze względu na strukturę i zachowany proces jej wytwarzania. Nie każdą wodę można użyć  do wszystkiego.

 Generator NanoWody Red-Ox

– Laboratorium domowe do przygotowania wody srebrnej, złotej, cynkowej itp. na bazie NanoWody

– Możliwość wytworzenia koloidów i jonów silnie penetrujących i udrażniających naczynia włosowate (złota, srebra, palladu, platyny-irydu)

– Inhalacja dróg oddechowych wodorem i tlenem atomowym metodą mini hiperbarii

– Wszystkie funkcje elektrolizera i jonizatora w jednym urządzeniu

– Pełna możliwość przygotowywania elektrolitów ziołowych i minerałów

– 18 funkcji i ponad 50 różnych możliwości.

– Specjalistyczne rozwiązania dla samo wystarczających gospodarstw domowych i nie tylko.