Jaki efekt daje nam wypicie jednej szklanki NanoWody organicznej w technologii Red-Ox?


Chcesz być żywy – pij i jedz to co żywe!

Woda, która nie jest oczyszczona za pomocą technologii nanofiltracji   nie  jest wodą pitną!.. jest roztworem wodnym , wodą nieorganiczną zawierającą agresywną chemię !  Picie takiej wody ( roztworu) utrzymuje  ludzi w  chorobach przewlekłych i ciągłym stanie odwadniania  organizmu !…

Spożywanie – picie zanieczyszczonej nieorganicznej wody  nie jest przyswajalne przez nasz organiczny organizm (nasze DNA) odbiera informacje , że nie jest to woda czysta (H2O) lecz roztwór wodny ( zupa) , który zawiera nie organiczne minerały, sole, metale, pestycydy, randap i innych dziesiątki trujących substancji, toksyn znajdujących się w tym roztworze wodnym.

Organizm automatycznie przekierowuje taki płyn do układu pokarmowego, gdzie następuje odżywianie międzykomórkowe następuje ciągłe za śluzowanie błon komórkowych ( obrzęki w komórkach mózgu )  z nadmiaru agresywnej chemii , a co za tym idzie ciągłe odwadnianie organizmu  i utrzymywanie organizmu w stanie chorób przewlekłych itd.

Dostarczając do organizmu aktywną wolną wodę czystą organiczną  organizm  – nasze DNA odbiera informacje, że jest to czysta woda H2O i przekierowuje do układu limfy , zaczyna się proces detoksykacji od śluzowania błon komórkowych likwidacja obrzęków w komórkach neuronowych, neurotransmiterach itd., następuje automatyczne nawodnienie organizmu, gdyż woda zdeklastrowana posiada bardzo mocną penetrację,  przenikalność przez błonę komórkową docierając do mitochondrium gdzie bardzo szybko dochodzi do wytworzenia płynu ATP ( prany) – najważniejszej i najmocniejszej energii życiodajnej.

Poniższy fragment filmu przedstawia błonę komórkową przez, którą przenika cząsteczka wody składająca się z dużych i małych wielkościowo molekuł. Cząsteczki większe składające się z 20 – 12  molekuł nie są wstanie przeniknąć przez błonę komórkową  jak widać na filmie. Odbijają się od błony zasklepiając jej pory wszelkimi rodzajami toksyn chorobotwórczych innymi słowy mówiąc  – wszelkie zanieczyszczenia, które uprzednio przykleiły się do czystej cząsteczki molekuły w której znajduje się aktywna wolna woda są najczystsze życiodajne pierwiastki i energo-informacje zebrane z minerałów, witamin itd. – potrzebne do wzmocnienia enzymów trawiennych, produkcji aminokwasów i życiodajnej prany-ATP.
W przypadku gdy woda ma utrudnienie przenika przez błonę komórkową, ze względu na jej dużą cząsteczkę molekuły, otorbieloną zanieczyszczeniami nieorganiczną agresywną chemią (dowód: elektroliza w dwóch szklankach wody, widzimy wytrącone wszelkie nieorganiczne substancje, które nigdy nasz fizyko-organiczny  bio-organizm nie przyswoi,  gdyż tylko i wyłącznie jesteśmy biorcą energo-informaji z minerałów i witamin organicznych pochodzących z warzyw, roślin, ziół itd.), substancjami chemicznymi, chorobotwórczymi, które woda pochłania na odcinku swej  podróży, począwszy od chmury poprzez wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na jej drodze np. przenikając przez wody powierzchniowe , gruntowe,  pola – pestycydy, roundup rzeki różnego rodzaju odpady farmakologiczno-medyczne, oczyszczalnie ścieków itd. idt.   finalnie  do wodociągów i  naszego  kranu  , dochodzi do za śluzowania ( zasklepienia) błony komórkowej ( mózgu komórki) a co za tym idzie  do ciągłego odwadniania , odwodnienia organizmu.
Woda o wielkości cząsteczki 20 molekuł  12 molekuł  odbija się od błony komórkowej,  a substancja energo informacyjna znajdująca się w płynach  neuroprzekaźnikowych z polecenia neuronów  otrzymuje  polecenie przekierowana wody  (tj. roztworu wodnego – zupy) do układu pokarmowego gdzie następuje  między komórkowe odżywianie i dochodzi do ciągłego zaśluzowania organizmu trującymi w/w nieorganicznymi toksynami,  w wyniku dalszego procesu do powstawania stanów zapalnych w wyniku  infekcji  pleśni , grzybów i drożdży.  W wyniku infekcji Pleśni  dochodzi do wytworzenia Grzybów, Drożdży, Wirusów ( zamkniętych obcych informacji genetycznych) wytwarzania nadżerek, wrzodów, obrzeków -guzów, białaczki, stwardnienia rozsianego itd… Wówczas mamy do czynienia ciągłym  odwodnieniem organizmu,  chorobami przewlekłymi na poziomie psycho-somatycznym.
Lektura dotycząca odwodnienia organizmu przez spożywanie  wód nieorganicznych z zawartością agresywnej chemii.
Patrz książka pt.  Rakotwórcza woda  ( co znajduje się w wodzie wodociągowej) , wydana przez
Dr. inż. Barbara Mikołajczak


Poniżej foto A i B przedstawiają podobne analogiczne zjawisko zachodzące w błonie komórkowej do  zjawiska zachodzącego w  membranie osmotycznej odwróconej osmozy. Każdy żywy organizm posiada w sobie system odwróconej bio-osmozy i działa tak  jak wyżej wymienione zjawisko zachodzące w odwróconej osmozie.

Polega na wymuszonym wyodrębnieniu  cząsteczek mikro-melekuł wody z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu w celu przeniknięcia  przez błonę komórkową i dalej np. do mitochondria czy nawodnienia organizmu itd.

     Foto A przedstawia błonę komórkową przez, którą przenika cząsteczka czystej organicznej wody i trzech polach uporządkowanych heksagonalnie również pod względem przenikania fotonów i innych składników organicznych zawartych w molekułach.  Jest to nawodnienie organizmu, oczyszczenie błony komórkowej itd.  Po jej przeniknięciu do Mitochondrii naszej elektrowni organizm produkuje substancje ATP Życiodajną Energię.

           Foto B przedstawia wielkość 6 -12 i 20 molekuł, które nie są wstanie przeniknąć przez błonę komórkową. Jak widać odbijają się od błony komórkowej jest to proces odwadniania organizmu, i zaśluzowanie- zasklepianie błony komórkowej, a zanieczyszczona woda – jej molekuły przekierowane są do układu pokarmowego, gdzie następuje odżywianie między komórkowe wszelkimi rodzajami trucizn, toksyn – przewlekła choroba.

Jest to rezultat zanieczyszczenia naszego środowiska tj. woda, jej mikro-molekuła w swojej długiej podróży począwszy od chmury przenika przez pył kosmiczny, przez wody gruntowe i powierzchniowe , przez rzeki ścieków odpadów chemicznych , przemysłowych, toksyn farmaceutycznych szpitalnych itd.. przez pola jej płody rolne (pestycydy, randap) itd.. przez wodociągi (chlor fluor i inne nie znane nam substancje chemiczne) i w końcu upragniona woda trafia do naszego kranu i przez brak świadomości do naszego organizmu – błędne koło się zamyka.

W wyniku powyższego rezultatu , wprowadzenia zanieczyszczonej wody do organizmu, jest tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do infekcji pleśni , tworzenia się grzybów, drożdży, wirusów do stanów zapalnych, błony komórkowej, tkanki łącznej , śródmiąższowe zapalenie nerek, śródpiersia, śródbłonka itd. i w do stanu zmaterializowanej choroby w postaci nadżerki, wrzodu, guza, białaczki wszelkiego rodzaju, stwardnień rozsianych nazywanych potocznie boreliozą.  Z kolei u dzieci zachodzi proces  nadpobudliwości autyzmu , ADHD i wiele innych przypadłościami występujących w naszym codziennym życiu.

NanoWoda posiadająca uporządkowaną i zmienioną strukturę naładowaną porcją wolnych Jonów i  elektronów (o ujemnym współczynniku ORP), gazem wodorowym, o czystości organicznej ( cząsteczka o 3 molekułach) i pH 9,2  ma możliwości wnikania, przenikania przez błonę komórkową (otoczoną tłuszczem i zabrudzonym cholesterolem), penetracji we wszystkie komórki naszego ciała nadając im wzorcowe właściwości bardzo skutecznie je odmładzając poprzez  zatrzymanie podziału komórek.

Pozytywne efekty takiego działania są widoczne już po 15 minutach badaniach żywej kropli krwi. Komórki praktycznie na naszych oczach odzyskują swój potencjał elektryczny, co pozwala im bardziej efektywnie spełniać swoje naturalne funkcje np. transportować tlen, hemoglobinę w organizmie.

wpływ wody osmozaredox na krwinki czerwone

Pijąc regularnie Jonizowaną NanoWodę zawierającą Jony ujemne elektrony wodoru pozyskane w wyniku elektrolizy z Generatora NanoWody Red-Ox, dochodzi do zakumulowania go na dłuższy czas w warstwie lipidowej błon komórkowych, a dokładnie w miejscu wytwarzania HYDROKSYLI w tkance tłuczonej i mitochondriach. Dlatego wyżej opisane właściwości NanoWody Red-Ox skutecznie przywraca Życiodajną siłę o nazwie ATP.    

Nie dokonają tego żadne z reklamowanych suplementów czy też urządzeń o nazwie strukturyzatory wody pitnej, z których otrzymujemy nieorganiczne minerały zasilane błotem kanitowo-anitowym agresywną chemią nieorganiczną  od 250 do 1500 ppm ( jest to wstęp do chorób przewlekłych i wydawanie pieniędzy  bez zachowania rozsądku – zrozumienia.