Czy warto jonizować na wodzie zanieczyszczonej?

 

Generator NanoWody Red-Ox to nowej generacji urządzenie pracujące w technologii „Osmoza Red-Ox”, pozwalające uzyskać następujące parametry na wodzie czystej organicznej:

„Osmoza Red-Ox” (NanoWoda zasadowa)          minus  -310 mV      pH   9,35
”Osmoza Red-Ox” (NanoWoda kwasowa)           minus  – 25 mV      pH   3,65

W technologii „Osmoza Red-ox” NanoWoda zasadowa i woda kwasowa posiada ORP ujemny tak ważny przy oczyszczaniu neuron przekaźników jak również likwidowaniu cukrzycy, dny moczanowej, padaczki, zrównoważenie stopnia ADHD, autyzm, wyleczenie zupełne z glejaka , guza mózgu, białaczki, SM itp.

Dysponujemy technologią pozwalającą na uzyskanie czystej wody o zdrowotnych właściwościach pozbawionej jakichkolwiek zanieczyszczeń 0,00 PPM

 

NanoWoda  z Generatora NanoWody Red-Ox jest produkowana na bazie Wody  0,00 ppm  i  jest NanoWodą zjonizowaną zasadową z ujemnym ładunkiem elektrycznym gazu wodorowego mierzonego w ppm  z ujemnymi Aktywnymi Wolnymi Elektronami mierzalnymi na miernikach do ORP.

Poniższe zdjęcia pokazują nam jak ważne jest wykonywanie elektrolizy lub jonizacji na NanoWodzie  idealnie krystalicznie o czystej zawartości 0,00 ppm.

                                                                              To Twój Wybór

                              AntyOksydant                                                                             Oksydant 

                                 ZDROWIE                                                                                CHOROBY                                                                 

Szklanaka z wodą czystą i zaczyszczoną                

            NanoWoda Red-Ox 000 ppm                                               Woda 280 ppm  wodociągowa                                                                                                                                                                                                                                   

Patrz na szklankę po lewej stronie  napełnionej krystalicznie czystą wodą z Generatora NanoWody Red-Ox i dla kontrastu patrz na szklankę po prawej stronie woda kranowa z wytrąconymi  uwidocznionymi substancjami chemicznymi chorobotwórczymi podczas jonizacji  wody z zanieczyszczeniami uzyskanymi standardowymi urządzeniami do jonizowania wody.

Elektroliza wody szklanka