Cukrzyca

Cukrzyca / Wielocukry / Psychika

Wpływ zasadowej wody jonizowanej na samoistnie chorych na cukrzycę szczurów GK, karmionych sacharozą

Cukrzyca: Dwie ABSTRAKCJE i JEDNO SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DIABETYKÓW / BADANIA WODY ALKALICZNEJ

Jin Man Kim Oddział Life Science, ośrodek badawczo-rozwojowy, Sunkyong Industries, Kazuhito Yokoyama Wydział Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny, Uniwersytet Tokijski.

Celem pracy była ocena wpływu zjonizowanej wody alkalicznej (AIW) na samoistnie żywionych cukrzycą szczurów GK, którym podawano sacharozę, na nasilenie cukrzycy.

Jedna połowa z 32 szczurów GK otrzymała AIW, a druga wodę z kranu (TW). Te dwie grupy zostały następnie podzielone na dwie podgrupy przez karmienie 30% roztworem sacharozy lub bez niego (po 8 w każdej grupie). W grupie TW żywionej sacharozą poziom glukozy we krwi był istotnie wyższy niż w pozostałych grupach. W porównaniu z grupą TW istotnie zwiększyła się masa ciała sacharozy podawanej zarówno w grupie AIW, jak i TW. W surowicy z malonodialdehydem (MDA), markerze nadtlenku lipidów, grupa TW karmiona sacharozą była istotnie wyższa niż grupy AIW i TW.

Sugeruje się, że suplementacja AIW (ang. Alkaline Ionized Water) może hamować wzrost stężenia glukozy we krwi i nadtlenku lipidów w cukrzycy.

Mechanizm ochronny zredukowanej wody przed uszkodzeniem trzustki przez limfocyty β-: Efekt odstraszający przeciwko reaktywnym gatunkom tlenu

Cytotechnologia 40: 139-149, 2002. Holandia.139

Yuping Li1, Tomohiro Nishimura1, Kiichiro Teruya1, et al , Wydział Technologii Zasobów Genetycznych, Wydział Rolnictwa, Uniwersytet Kyushu, Fukuoka, Japonia; 2 Nihon Trim Co. Ltd., 1-8-34 Oyodonaka, Kita-ku, Osaka, Japonia: 3 Hita TenryosuiCo. Ltd., 647 Nakanoshima, Hita, Oita, Japonia; 4 Centrum Medycyny Holistycznej i Naturopatii, Schmallenberg-Nordenau, Niemcy Autor korespondencji; e-mail: sirahata@grt.kyushu-u.ac.jp

Abstrakcyjny

Reaktywne gatunki tlenu (ROS) wyrządzają nieodwracalne szkody w biologicznych makrocząsteczkach, powodując wiele chorób. Woda o obniżonej zawartości wodoru (RW), taka jak bogata w wodór woda o obniżonej zawartości elektrolitycznej oraz wody o naturalnej obniżonej zawartości wodoru, takie jak Hita Tenryosui w Japonii i Nordenau w Niemczech, które są znane z poprawy różnych chorób, mogą chronić trzustkową linię komórek β chomika, HIT-T15, przed uszkodzeniami komórek wywołanymi przez aloksany. Alloksan, związek cukrzycowy, stosowany jest do indukcji cukrzycy typu 1 u zwierząt. Jego działanie cukrzycowe jest wywierane poprzez produkcję ROS. Komórki HIT-T15 poddane działaniu Alloxan wykazywały obniżoną żywotność, zwiększony wewnątrzkomórkowy poziom ROS, zwiększone stężenie wolnych od cytozolu Ca2+, fragmentację DNA, zmniejszony wewnątrzkomórkowy poziom ATP oraz obniżenie stężenia insuliny stymulowanego glukozą. RW całkowicie zapobiegał powstawaniu indukowanych przez aloksany ROS, wzrost stężenia cytozolowego Ca2+, obniżenie wewnątrzkomórkowego ATP oraz zmniejszenie uwalniania insuliny stymulowanej glukozą, a także silnie blokował fragmentację DNA, częściowo tłumiąc obniżenie żywotności komórek aloksano-leczonych. Wewnątrzkomórkowe stężenie ATP i insuliny stymulowanej glukozą zwiększono odpowiednio o RW do 2-3,5 i 2-4 razy, co sugeruje, że RW zwiększa wrażliwość komórek β na glukozę i odpowiedź komórek β na glukozę. Aktywność ochronna RW była stabilna pod adresem 4 ◦C przez ponad miesiąc, ale została utracona przez autoklaw. Wyniki te sugerują, że RW chroni trzustkowe komórki β przed uszkodzeniem komórek wywołanym przez aloksany, zapobiegając powstawaniu ROS pochodzących od aloksanów. RW może być przydatny w zapobieganiu cukrzycy typu 1 wywołanej aloksanami.